กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือโดย กองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมีฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมให้แก่สถานศึกษา เพื่อสร้างความปลอดภัยมั่นใจในการเปิดภาคเรียน ๒๕๖๕

Release Date : 20-05-2022 00:00:00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือโดย กองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมีฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมให้แก่สถานศึกษา เพื่อสร้างความปลอดภัยมั่นใจในการเปิดภาคเรียน ๒๕๖๕

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือโดย กองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมีฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมให้แก่สถานศึกษา เพื่อสร้างความปลอดภัยมั่นใจในการเปิดภาคเรียน ๒๕๖๕ ที่ โรงเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์อบรมเด็กวัยเรียนวัดศาลาแดง ใน ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโกมุทพุทธรังสี ใน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)


 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือโดย กองนิวเคลียร์ ชีวะ เคมีฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมให้แก่สถานศึกษา เพื่อสร้างความปลอดภัยมั่นใจในการเปิดภาคเรียน ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง