บทความทางวิชาการ

Release Date : 19-02-2020 14:21:48

บทความทางวิชาการ

 VX สารพิษที่ถูกตรวจพบในการสังหารพี่ชายต่างมารดาผู้นำเกาหลีเหนือ | เรียบเรียงโดย น.อ.หญิง กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์

การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงด้วยตนเอง | เรียบเรียงโดย แผนกอุปกรณ์ดับเพลิง กผบ.วศ.ทร.

การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่มแบบท่อสเตนเลส 2- 3 ท่อ | เรียบเรียงโดย น.ท.อนิวัตร ปัสสาโก หัวหน้าเคมีวิเคราะห์ กองวิเคราะห์และทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

ปะการังฟอกขาว

จุลินทรีย์ในนํ้ามันเชื้อเพลิง | เรียบเรียงโดย น.ท.หญิง ธัชพร รูปะสุต

การเตรียมการรับมือภัยพิบัติจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ( กรณีศึกษาการระเบิดที่เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน) | เรียบเรียงโดย น.ท.ชำนาญ บุษมาลี

สารเคมีพิษ Styrene สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์โฟม(อันตรายจากกรณีไฟ้ไหม้โรงงานผลิตโฟม) | เรียบเรียงโดย น.อ.วัชรินทร์ เครือดำรงค์

กรณีศึกษาการพยากรณ์อันตรายตามลมจากสถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา โดยใช้หลักการพยากรณ์ด้านการป้องกัน นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี | เรียบเรียงโดย น.ท.ชำนาญ บุษมาลี

สรุปสถานการณ์การใช้อาวุธเคมีในประเทศซีเรีย | เรียบเรียงโดย แผนกนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กวก.วศ.ทร.

อุบัติภัยจากสารเคมี ตอน แอมโมเนีย | โดย กองวิทยาการ

บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร. ) ในการตอบสนองภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย | โดย น.ท.ชำนาญ บุษมาลี

ไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน ตอนที่ 1 ปาล์มน้ำมันและการผลิตน้ำมันปาล์ม | โดย กองวิทยาการ

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) | โดย กองวิทยาการ

โรคมือเท้าปาก กันไว้ดีกว่าแก้ | โดย ว่าที่ ร.ต. หญิง ธนาสิริ สุธีธร

ภารกิจของเรือดำน้ำอากาศหายใจในเรือดำน้ำ (ตอนที่ ๑) | โดย กองวิทยาการ

อากาศหายใจในเรือดำน้ำ (ตอนที่ ๑) | โดย กองวิทยาการ

ระบบการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ | โดย น.ท.หญิงรัชนีย์ รุกขชาติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำดื่มและการบำรุงรักษา | โดย กองวิเคราะห์และทดสอบ

การผลิตไบโอดีเซล | โดย น.ท.หญิง สายฝน เกียวสัมพันธ์

แมลงเฟรชชี่...แมลงร้าย...เล็กพริกขี้หนู | โดย ร.ต.หญิง นริศรา ไกรวาส

ถังเก็บสารโทลูอีน(Toluene)ระเบิด และเกิดเพลิงไหม้โรงงานBSTนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | โดย น.อ.หญิงกิ่งแก้ว แก้วกรรณ์

สารเคมีรั่วไหล บริเวณ บริษัท อดิตยาเบอร์ล่าเคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | โดย น.อ.หญิง กิ่งแก้ว แก้วกรรณ์

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง