แผนกสนันสนุนฯ กผบ.วศ.ทร.ได้ดำเนินการจัดชุดสนับสนุนเคลื่อนที่ (เครื่องมือดับเพลิงและเครื่องกรองน้ำ) ณ ฐานส่งกำลังบำรุง จว.ตราต และ ค่ายตากสิน จว.จันทบรี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

Release Date : 24-06-2021 00:00:00

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง