พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ปิ่นเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม

Release Date : 30-05-2022 10:13:01
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ปิ่นเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ปิ่นเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ปิ่นเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง