กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ แบบวิถีใหม่ (New Normal) โดยจัดให้มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดย พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรืออวยพรปีใหม่

Release Date : 06-01-2022 14:12:17
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ แบบวิถีใหม่ (New Normal) โดยจัดให้มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดย พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรืออวยพรปีใหม่

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ แบบวิถีใหม่ (New Normal) โดยจัดให้มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดย พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรืออวยพรปีใหม่ และจับของขวัญปีใหม่ มอบให้แก่กำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ผ่านระบบ Google Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องรับรอง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ


 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ แบบวิถีใหม่ (New Normal) โดยจัดให้มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดย พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรืออวยพรปีใหม่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง