พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะนายทหารฯ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือขนาด ๑๐๐ มล. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด และน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมี คุณศิริรัตน์ นิลสมัย

Release Date : 05-02-2022 09:25:13
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะนายทหารฯ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือขนาด ๑๐๐ มล. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด และน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมี คุณศิริรัตน์ นิลสมัย

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะนายทหารฯ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือขนาด ๑๐๐ มล. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด และน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมี คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะนายทหารฯ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือขนาด ๑๐๐ มล. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด และน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมี คุณศิริรัตน์ นิลสมัย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง