พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และผู้แทนข้าราชการนายทหารสัญญาบัตรของ วศ.ทร. ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมและรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Release Date : 21-11-2021 15:45:02
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และผู้แทนข้าราชการนายทหารสัญญาบัตรของ วศ.ทร. ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมและรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และผู้แทนข้าราชการนายทหารสัญญาบัตรของ วศ.ทร. ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมและรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และผู้แทนข้าราชการนายทหารสัญญาบัตรของ วศ.ทร. ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรมและรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง