กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.อ.หญิง จินตนา สันติสุขคง รอง ผอ.กผบ.วศ.ทร. เป็นผู้แทนหน่วยในการส่งมอบพัสดุสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหาร ให้กับ ศบภ.ทร. (กพร.ทร.)

Release Date : 12-10-2021 00:00:00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.อ.หญิง จินตนา สันติสุขคง รอง ผอ.กผบ.วศ.ทร. เป็นผู้แทนหน่วยในการส่งมอบพัสดุสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหาร ให้กับ ศบภ.ทร. (กพร.ทร.)

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.อ.หญิง จินตนา สันติสุขคง รอง ผอ.กผบ.วศ.ทร. เป็นผู้แทนหน่วยในการส่งมอบพัสดุสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหาร ให้กับ ศบภ.ทร. (กพร.ทร.) ประกอบด้วยน้ำดื่มขนาด ๖๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐ โหล น้ำจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง (EM) ขนาด ๑,๕๐๐ มล.จำนวน ๑๐๐ ขวด และแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง สำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๔ ณ อาคารแผนกคลังวิทยาศาสตร์ วศ.ทร. เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ


 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.อ.หญิง จินตนา สันติสุขคง รอง ผอ.กผบ.วศ.ทร. เป็นผู้แทนหน่วยในการส่งมอบพัสดุสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหาร ให้กับ ศบภ.ทร. (กพร.ทร.)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง