พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับทราบนโยบาย ผบ.ทร. และ นโยบายการนำองค์กรของ จก.วศ.ทร. ประจำปี งป.๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๑)

Release Date : 08-10-2021 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับทราบนโยบาย ผบ.ทร. และ นโยบายการนำองค์กรของ จก.วศ.ทร. ประจำปี งป.๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๑)

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับทราบนโยบาย ผบ.ทร. และ นโยบายการนำองค์กรของ จก.วศ.ทร. ประจำปี งป.๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๑)


 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับทราบนโยบาย ผบ.ทร. และ นโยบายการนำองค์กรของ จก.วศ.ทร. ประจำปี งป.๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๑)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง