ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เรื่อง ผลสอบนายทหารประทวนชั้นยศ พ.จ.อ.บรรจุในตำแหน่งอัตรา พ.จ.อ.พิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 19-03-2021 00:00:00

เอกสาร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เรื่อง ผลสอบนายทหารประทวนชั้นยศ พ.จ.อ.บรรจุในตำแหน่งอัตรา พ.จ.อ.พิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔