นาวาเอก วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ จนท.ชุดปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ วศ.ทร.เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศูนย์เฝ้าระวังฯ ยศ.ทร.

Release Date : 06-01-2021 10:05:49
นาวาเอก วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ จนท.ชุดปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ วศ.ทร.เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศูนย์เฝ้าระวังฯ ยศ.ทร.

นาวาเอก วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ จนท.ชุดปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ วศ.ทร.เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศูนย์เฝ้าระวังฯ ยศ.ทร.

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ จนท.ชุดปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ วศ.ทร.เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศูนย์เฝ้าระวังฯ ยศ.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง