พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการสงคราม เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

Release Date : 26-11-2020 21:07:18
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการสงคราม เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการสงคราม เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บริเวณพื้นที่ลานอเนกประสงค์ กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการสงคราม เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง