พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.) ในส่วนของ วศ.ทร. ไปปฏิบัติราชการ เพื่อสำรวจทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และเก็บร

Release Date : 09-07-2020 11:07:47
พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.) ในส่วนของ วศ.ทร. ไปปฏิบัติราชการ เพื่อสำรวจทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และเก็บร

พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.) ในส่วนของ วศ.ทร. ไปปฏิบัติราชการ เพื่อสำรวจทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และเก็บรวบรวมทรัพยากรนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งเก็บตัวอย่างดินตะกอน น้ำผิวดิน น้ำทะเล บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก และนำกล้วยไม้พันธ์เพชรหึง และกะเร่กะล่อน ส่งมอบคืนถิ่น และติดตามความก้าวหน้า ณ บริเวณพื้นที่เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด ระหว่างวันที่ ๓๐ มิ.ย.- ๕ ก.ค.๖๓


  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี เกษม หวลบุตตา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.) ในส่วนของ วศ.ทร. ไปปฏิบัติราชการ เพื่อสำรวจทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และเก็บร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง