นาวาเอก อมร ทองเหม รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริห์ ฯ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ไปปฏิบัติราชการโดยนำกล้วยไม้พันธุ์เพชรหึงและกล้วยไม้พันธุ์กะเรกะร่อน ส่งมอบคืนถิ่นให้กับหน่วยงานราชการ

Release Date : 16-06-2020 00:00:00
นาวาเอก อมร ทองเหม รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริห์ ฯ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ไปปฏิบัติราชการโดยนำกล้วยไม้พันธุ์เพชรหึงและกล้วยไม้พันธุ์กะเรกะร่อน ส่งมอบคืนถิ่นให้กับหน่วยงานราชการ

นาวาเอก อมร ทองเหม รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริห์ ฯ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ไปปฏิบัติราชการโดยนำกล้วยไม้พันธุ์เพชรหึง และกล้วยไม้พันธุ์กะเรกะร่อน ส่งมอบคืนถิ่นให้กับหน่วยงานราชการดังนี้
1. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 
2.หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 451 เกาะช้าง จว.ระนอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม  ระหว่างวันที่ 9-15 มิ.ย.63 ณ เกาะช้าง จว.ระนอง
 
 
 
 
   
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก อมร ทองเหม รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริห์ ฯ ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ไปปฏิบัติราชการโดยนำกล้วยไม้พันธุ์เพชรหึงและกล้วยไม้พันธุ์กะเรกะร่อน ส่งมอบคืนถิ่นให้กับหน่วยงานราชการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง