นาวาเอก ประโยชน์ พรมมิ

 • นาวาเอก ประโยชน์ พรมมิ

 • ผู้อำนวยการกองผลิตและซ่อมบำรุง

 • การศึกษา

  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๒ 

  ประวัติการรับราชการ

  - อาจารย์ฝ่ายศึกษา

  - ฝ่ายเทคนิคการวัตถุระเบิด สพ.ทร