น.อ.หญิง ศศิมา ศังขจันทรานนท์ ผอ.กวก.วศ.ทร.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ให้การ สนับสนุน state quarantine ทร. ณ อาคารรับรองสัตหีบ จว.ชลบุรี ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

Release Date : 21-10-2020 15:08:13
น.อ.หญิง ศศิมา ศังขจันทรานนท์ ผอ.กวก.วศ.ทร.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ให้การ สนับสนุน state quarantine ทร. ณ อาคารรับรองสัตหีบ จว.ชลบุรี ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

น.อ.หญิง ศศิมา ศังขจันทรานนท์ ผอ.กวก.วศ.ทร.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ให้การ
สนับสนุน state quarantine ทร. ณ อาคารรับรองสัตหีบ จว.ชลบุรี ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.หญิง ศศิมา ศังขจันทรานนท์ ผอ.กวก.วศ.ทร.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ให้การ สนับสนุน state quarantine ทร. ณ อาคารรับรองสัตหีบ จว.ชลบุรี ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง