น.อ.วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร ผอ.กองผลิตและซ่อมบำรุง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมขอบคุณ นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรี ที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือหนัก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลายา เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๓

Release Date : 11-06-2020 14:12:12
น.อ.วิสิทธิ์  เดชพิริยะภัทร ผอ.กองผลิตและซ่อมบำรุง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมขอบคุณ นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรี ที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือหนัก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลายา เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๓

น.อ.วิสิทธิ์  เดชพิริยะภัทร ผอ.กองผลิตและซ่อมบำรุง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมขอบคุณ นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรี ที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือหนัก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลายา เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๓


  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.วิสิทธิ์  เดชพิริยะภัทร ผอ.กองผลิตและซ่อมบำรุง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมขอบคุณ นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรี ที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือหนัก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลายา เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง