ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
ข้าราชการ วศ.ทร.ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVOD-19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ยศ.ทร.

ข้าราชการ วศ.ทร.ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVOD-19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ยศ.ทร.

ข้าราชการ วศ.ทร.ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVOD-19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ยศ.ทร.

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔