ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Release Date : 30-04-2020 14:59:10

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓