น.อ.หญิง พัทยวดี ผาสุข ผู้อำนวยการการกองวิเคราะห์และทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำหน้าที่แทน หัวหน้าคณะทำงานประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะทำงาน ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในการนี้ได้จัดบอร์ดนิทรรศการทางด้านการป้องกั

Release Date : 13-01-2020 14:58:15
น.อ.หญิง พัทยวดี  ผาสุข ผู้อำนวยการการกองวิเคราะห์และทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำหน้าที่แทน หัวหน้าคณะทำงานประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะทำงาน ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในการนี้ได้จัดบอร์ดนิทรรศการทางด้านการป้องกั

น.อ.หญิง พัทยวดี  ผาสุข ผู้อำนวยการการกองวิเคราะห์และทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำหน้าที่แทน หัวหน้าคณะทำงานประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะทำงาน ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในการนี้ได้จัดบอร์ดนิทรรศการทางด้านการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี การจัดซุ้มเกมส์การละเล่น ดนตรี พร้อมแจกของขวัญรางวัลมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของเด็ก เยาวชน รวมถึงผู้ปกครอง ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.หญิง พัทยวดี  ผาสุข ผู้อำนวยการการกองวิเคราะห์และทดสอบ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำหน้าที่แทน หัวหน้าคณะทำงานประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะทำงาน ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในการนี้ได้จัดบอร์ดนิทรรศการทางด้านการป้องกั
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง