เตรียมพร้อม..กองทัพเรือ ตรวจสอบความพร้อมเรือผลักดันน้ำเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับสั่งการในการแก้ปัญาภาวะน้ำประปามีค่าความเค็มเกินมาตรฐานจากปัญหาน้ำทะเลหนุนให้กับประชาชน

Release Date : 09-01-2020 14:16:23
เตรียมพร้อม..กองทัพเรือ ตรวจสอบความพร้อมเรือผลักดันน้ำเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับสั่งการในการแก้ปัญาภาวะน้ำประปามีค่าความเค็มเกินมาตรฐานจากปัญหาน้ำทะเลหนุนให้กับประชาชน

รูปภาพที่เกียวข้อง
เตรียมพร้อม..กองทัพเรือ ตรวจสอบความพร้อมเรือผลักดันน้ำเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับสั่งการในการแก้ปัญาภาวะน้ำประปามีค่าความเค็มเกินมาตรฐานจากปัญหาน้ำทะเลหนุนให้กับประชาชน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง