เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

Release Date : 02-07-2022 06:58:56
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ วปร. พร้อมป้ายแสดงพระราชกรณียกิจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์


รูปภาพที่เกียวข้อง
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง