กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๔ ปี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานการจัดงานพร้อมด้วยกำลังพลร่วมกิจกรรม

Release Date : 17-06-2022 00:00:00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๔ ปี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานการจัดงานพร้อมด้วยกำลังพลร่วมกิจกรรม

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๔ ปี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานการจัดงานพร้อมด้วยกำลังพลร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย  ศาลพระภูมิ  พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  การแถวรับฟังสารผู้บัญชาการทหารเรือ และทำพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานให้กับอดีตกำลังพลที่ได้ถึงแก่กรรม การบุญถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน ๑๐ รูป  การจัดพิธีเจิมป้ายสัญลักษณ์กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพล  การมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการและลูกจ้างฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา อีกทั้งได้มอบข้าวสารและอาหารสำเร็จรูปให้กับกำลังพลฯ เพื่อบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจของกำลังพล สนองตอบต่อนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและบำรุงขวัญกำลังใจซึ่งชุดสิ่งของอุปโภค บริโภคดังกล่าวหน่วยได้จัดหาจากสมาคมภริยาทหารเรือในราคาประหยัด ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕


 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๔ ปี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานการจัดงานพร้อมด้วยกำลังพลร่วมกิจกรรม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง