กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ สาธิตการฝึกปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สื่อมวลชนชม โดยพลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

Release Date : 15-06-2022 19:52:18
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ สาธิตการฝึกปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สื่อมวลชนชม โดยพลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ สาธิตการฝึกปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สื่อมวลชนชม โดยพลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามหลังจากเสร็จสิ้นการฝึก ณ อ่าวกลาง เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕


รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ สาธิตการฝึกปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ในการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สื่อมวลชนชม โดยพลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง