พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารกราบพักทหารกองประจำการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่พุทธมณฑลสาย ๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปลูกสร้าง

Release Date : 08-06-2022 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารกราบพักทหารกองประจำการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่พุทธมณฑลสาย ๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปลูกสร้าง

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารกราบพักทหารกองประจำการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่พุทธมณฑลสาย ๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปลูกสร้าง โครงการนี้สมาคมภริยาทหารเรือให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างฯ สนองต่อนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่เปรียบเสมือนน้องคนเล็ก โดยใช้แนวทางการพัฒนาที่พักอาศัยและพื้นที่พักผ่อน ในวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๙


 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคารกราบพักทหารกองประจำการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่พุทธมณฑลสาย ๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปลูกสร้าง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง