กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมมือกับกองพันทหารม้าที่ ๔ กองพลที่๑ รักษาพระองค์และสำนักงานเขตทวีวัฒนา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Release Date : 30-05-2022 00:00:00
กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมมือกับกองพันทหารม้าที่ ๔ กองพลที่๑ รักษาพระองค์และสำนักงานเขตทวีวัฒนา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมมือกับกองพันทหารม้าที่ ๔ กองพลที่๑ รักษาพระองค์และสำนักงานเขตทวีวัฒนา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาดสถานที่ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีราวสะพาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)  ณ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา (ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕


 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมมือกับกองพันทหารม้าที่ ๔ กองพลที่๑ รักษาพระองค์และสำนักงานเขตทวีวัฒนา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง