นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบ แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ แบบขวดสเปรย์ ขนาด ๕๐๐ มล. จำนวน ๒๔ ขวด, แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒๐ แกลลอน และน้ำดื่ม (แพ็ค ๑๒ ขวด) ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๑๐๐ แพ็ค

Release Date : 27-05-2022 18:47:34
นาวาเอก เกียรติกูล  ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบ แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ แบบขวดสเปรย์ ขนาด ๕๐๐ มล. จำนวน ๒๔ ขวด, แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒๐ แกลลอน และน้ำดื่ม (แพ็ค ๑๒ ขวด) ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๑๐๐ แพ็ค

นาวาเอก เกียรติกูล  ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบ แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ แบบขวดสเปรย์ ขนาด ๕๐๐ มล. จำนวน ๒๔ ขวด, แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒๐ แกลลอน และน้ำดื่ม (แพ็ค ๑๒ ขวด) ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๑๐๐ แพ็ค เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีน Booster เข็ม ๓ (Pfizer) สำหรับนักเรียน และนำมาใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อช่วยเหลือชุมชน อันส่งผลให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อกองทัพเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก เกียรติกูล  ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบ แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ แบบขวดสเปรย์ ขนาด ๕๐๐ มล. จำนวน ๒๔ ขวด, แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒๐ แกลลอน และน้ำดื่ม (แพ็ค ๑๒ ขวด) ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๑๐๐ แพ็ค
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง