กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มอบชุดกีฬาให้กับทหารกองประจำการ โดยมี นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

Release Date : 26-05-2022 00:00:00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มอบชุดกีฬาให้กับทหารกองประจำการ โดยมี นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มอบชุดกีฬาให้กับทหารกองประจำการ โดยมี นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ “ผู้บังคับบัญชา ของกองทัพเรือทุกระดับชั้น ต้องคิดว่าพลทหารที่มาอยู่กับเรา เป็นน้องคนเล็ก ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเป็นทหาร และเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ ให้ฝึกบนพื้นฐานความปรารถนาดีต่อกัน การลงโทษ ให้ทำเฉพาะเท่าที่จำเป็น ต้องไม่มีการลงโทษเกินขอบเขต กลั่นแกล้ง และทำร้ายร่างกาย หากพบ จะลงโทษอย่างเด็ดขาด” ณ ห้อง วศ.สัมพันธ์ ชั้น ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕


 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มอบชุดกีฬาให้กับทหารกองประจำการ โดยมี นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง