นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน ในการรับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จาก นาวาเอก นิวัฒน์ สารศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจสอบภายในชุดตรวจที่ ๑ กองตรวจสอบภายในที่ ๔

Release Date : 18-05-2022 00:00:00
นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน ในการรับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จาก นาวาเอก นิวัฒน์  สารศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจสอบภายในชุดตรวจที่ ๑ กองตรวจสอบภายในที่ ๔

นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน ในการรับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จาก นาวาเอก นิวัฒน์  สารศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจสอบภายในชุดตรวจที่ ๑ กองตรวจสอบภายในที่ ๔  ณ ห้องประชุม วศ.ทร.(๑) ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕


 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน ในการรับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จาก นาวาเอก นิวัฒน์  สารศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจสอบภายในชุดตรวจที่ ๑ กองตรวจสอบภายในที่ ๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง