พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน การแถลงผล "การสัมมนา กำหนดแนวทางรับราชการนายทหารเหล่าวิทยาศาสตร์" ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร.ชั้น ๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Release Date : 05-05-2022 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน การแถลงผล "การสัมมนา  กำหนดแนวทางรับราชการนายทหารเหล่าวิทยาศาสตร์" ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร.ชั้น ๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน การแถลงผล "การสัมมนา  กำหนดแนวทางรับราชการนายทหารเหล่าวิทยาศาสตร์" ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร.ชั้น ๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕


 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธาน การแถลงผล "การสัมมนา  กำหนดแนวทางรับราชการนายทหารเหล่าวิทยาศาสตร์" ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร.ชั้น ๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง