กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน" โดยมีวิทยากรและครูฝึกจากโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิชาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร.ชั้น ๕ พื้นที่พุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

Release Date : 28-03-2022 00:00:00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน" โดยมีวิทยากรและครูฝึกจากโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิชาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร.ชั้น ๕ พื้นที่พุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน" โดยมีวิทยากรและครูฝึกจากโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิชาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร.ชั้น ๕ พื้นที่พุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕


 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน" โดยมีวิทยากรและครูฝึกจากโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิชาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม วศ.ทร./สวพ.ทร.ชั้น ๕ พื้นที่พุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง