พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ เข้าเยี่ยม จก.ชย.ทร. และร่วมหารือ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง งานซ่อมบำรุงสายโยธาและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องรับรอง ชย.ทร.

Release Date : 13-01-2022 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ  เข้าเยี่ยม จก.ชย.ทร. และร่วมหารือ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง งานซ่อมบำรุงสายโยธาและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องรับรอง  ชย.ทร.

พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ  เข้าเยี่ยม จก.ชย.ทร. และร่วมหารือ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง งานซ่อมบำรุงสายโยธาและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องรับรอง  ชย.ทร.  พร้อมทั้งมอบกระเช้าของที่ระลึกและแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการชำระล้างฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕


 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ  เข้าเยี่ยม จก.ชย.ทร. และร่วมหารือ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง งานซ่อมบำรุงสายโยธาและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องรับรอง  ชย.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง