กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.อ.วิสิทธิ์ เดชพิริยะภัทร รอง จก.วศ.ทร.เป็นประธานฯ การประชุมหน่วยผู้ใช้สารเคมีโรงกรองน้ำและสระว่ายน้ำ เพื่อการจัดทำร่างแผนจัดซื้อจัดจ้าง งป.๖๖ ณ แผนกสนับสนุนสายวิทยาศาสตร์สัตหีบ กผบ.วศ.ทร.และรับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมกับส

Release Date : 09-11-2021 00:00:00
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.อ.วิสิทธิ์  เดชพิริยะภัทร รอง จก.วศ.ทร.เป็นประธานฯ การประชุมหน่วยผู้ใช้สารเคมีโรงกรองน้ำและสระว่ายน้ำ เพื่อการจัดทำร่างแผนจัดซื้อจัดจ้าง งป.๖๖ ณ แผนกสนับสนุนสายวิทยาศาสตร์สัตหีบ กผบ.วศ.ทร.และรับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมกับส

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.อ.วิสิทธิ์  เดชพิริยะภัทร รอง จก.วศ.ทร.เป็นประธานฯ การประชุมหน่วยผู้ใช้สารเคมีโรงกรองน้ำและสระว่ายน้ำ เพื่อการจัดทำร่างแผนจัดซื้อจัดจ้าง งป.๖๖ ณ แผนกสนับสนุนสายวิทยาศาสตร์สัตหีบ กผบ.วศ.ทร.และรับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมกับสำรวจโรงเก็บสารเคมีโรงกรอง พื้นที่สัตหีบ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐


 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย น.อ.วิสิทธิ์  เดชพิริยะภัทร รอง จก.วศ.ทร.เป็นประธานฯ การประชุมหน่วยผู้ใช้สารเคมีโรงกรองน้ำและสระว่ายน้ำ เพื่อการจัดทำร่างแผนจัดซื้อจัดจ้าง งป.๖๖ ณ แผนกสนับสนุนสายวิทยาศาสตร์สัตหีบ กผบ.วศ.ทร.และรับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมกับส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง