พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ เข้าเยี่ยม ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ และร่วมหารือ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องการส่งกำลังบำรุงสายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องรับรอง ฐท.พง.ทรภ.๓

Release Date : 24-11-2021 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ  เข้าเยี่ยม ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ และร่วมหารือ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องการส่งกำลังบำรุงสายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องรับรอง  ฐท.พง.ทรภ.๓

พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ  เข้าเยี่ยม ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ และร่วมหารือ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องการส่งกำลังบำรุงสายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องรับรอง  ฐท.พง.ทรภ.๓  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์และวัสดุ แอลกอฮอล์ที่ใช้ในการชำระล้างฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ วศ.ทร.ที่มาสนับสนุนการซ่อมบรรจุสารดับเพลิง  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำมันหล่อลื่นในเรือ ในวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ  เข้าเยี่ยม ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ และร่วมหารือ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องการส่งกำลังบำรุงสายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องรับรอง  ฐท.พง.ทรภ.๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง