พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร รวมทั้งนำกล้วยไม้พันธุ์หายากปลูกคืนถิ่น ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จว.พังงา ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Release Date : 24-11-2021 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ  สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร รวมทั้งนำกล้วยไม้พันธุ์หายากปลูกคืนถิ่น ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จว.พังงา ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ  สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร รวมทั้งนำกล้วยไม้พันธุ์หายากปลูกคืนถิ่น ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จว.พังงา ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ  สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร รวมทั้งนำกล้วยไม้พันธุ์หายากปลูกคืนถิ่น ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จว.พังงา ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง