พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓ และร่วมหารือปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องการส่งกำลังบำรุงสายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องรับรอง ทรภ.๓ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Release Date : 23-11-2021 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓ และร่วมหารือปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องการส่งกำลังบำรุงสายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องรับรอง  ทรภ.๓ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓ และร่วมหารือปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องการส่งกำลังบำรุงสายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องรับรอง ทรภ.๓ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓ และร่วมหารือปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องการส่งกำลังบำรุงสายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องรับรอง  ทรภ.๓ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง