กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ โดย น อ.เกียรติกูล ไชยสังวล และคณะ ร่วมวางแผน วางมาตรการควบคุม โควิด-19 และมอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและฆ่าเชื้อโรคให้กับ รร. นร. ใน 19 พ.ย.64 ณ ห้องประชุม โรงเรียนนายเรือ จว.สมุทรปราการ

Release Date : 21-11-2021 15:47:41
กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ โดย น อ.เกียรติกูล ไชยสังวล และคณะ ร่วมวางแผน วางมาตรการควบคุม โควิด-19  และมอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและฆ่าเชื้อโรคให้กับ รร. นร. ใน 19 พ.ย.64 ณ ห้องประชุม โรงเรียนนายเรือ จว.สมุทรปราการ

กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ โดย น อ.เกียรติกูล ไชยสังวล และคณะ ร่วมวางแผน วางมาตรการควบคุม โควิด-19  และมอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและฆ่าเชื้อโรคให้กับ รร. นร. ใน 19 พ.ย.64 ณ ห้องประชุม โรงเรียนนายเรือ จว.สมุทรปราการ


รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ โดย น อ.เกียรติกูล ไชยสังวล และคณะ ร่วมวางแผน วางมาตรการควบคุม โควิด-19  และมอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและฆ่าเชื้อโรคให้กับ รร. นร. ใน 19 พ.ย.64 ณ ห้องประชุม โรงเรียนนายเรือ จว.สมุทรปราการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง