พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมทำความสะอาดวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดโกมุทพุทธรังสีฯ ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Release Date : 16-11-2021 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมทำความสะอาดวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดโกมุทพุทธรังสีฯ ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมทำความสะอาดวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดโกมุทพุทธรังสีฯ ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมทำความสะอาดวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดโกมุทพุทธรังสีฯ ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง