พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ วศ.ทร.ให้การต้อนรับ นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพ

Release Date : 23-12-2021 00:00:00
พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ วศ.ทร.ให้การต้อนรับ นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพ

พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ วศ.ทร.ให้การต้อนรับ นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยราชการพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องรับรอง วศ.ทร.ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔


 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ วศ.ทร.ให้การต้อนรับ นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง