กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา มอบหน้ากากอนามัยพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน ๓๐๐ ชุด ภายใต้ “โครงการแบ่งปันน้ำใจ ทหารเรือไทยห่วงใยประชาชน” เพื่อร่วมบูรณาการป้องกันและล

Release Date : 29-12-2021 00:00:00
กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา มอบหน้ากากอนามัยพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน ๓๐๐ ชุด ภายใต้ “โครงการแบ่งปันน้ำใจ ทหารเรือไทยห่วงใยประชาชน” เพื่อร่วมบูรณาการป้องกันและล

กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา มอบหน้ากากอนามัยพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน ๓๐๐ ชุด ภายใต้ “โครงการแบ่งปันน้ำใจ ทหารเรือไทยห่วงใยประชาชน” เพื่อร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” โดยมี พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ จุดบริการประชาชน ถนนบรมราชชนนีขาออก บริเวณสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ (ดาวโต) 


 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา มอบหน้ากากอนามัยพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน ๓๐๐ ชุด ภายใต้ “โครงการแบ่งปันน้ำใจ ทหารเรือไทยห่วงใยประชาชน” เพื่อร่วมบูรณาการป้องกันและล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง