พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพบปะพูดคุยกับข้าราชการที่เกษียญอายุราชการและกำลังพล วศ.ทร. ผ่านระบบ Google Meeting ใน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง วศ.ทร.

Release Date : 28-09-2021 00:00:00
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพบปะพูดคุยกับข้าราชการที่เกษียญอายุราชการและกำลังพล วศ.ทร. ผ่านระบบ Google Meeting ใน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง วศ.ทร.

พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพบปะพูดคุยกับข้าราชการที่เกษียญอายุราชการและกำลังพล วศ.ทร. ผ่านระบบ Google Meeting ใน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง วศ.ทร.


  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพบปะพูดคุยกับข้าราชการที่เกษียญอายุราชการและกำลังพล วศ.ทร. ผ่านระบบ Google Meeting ใน ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง วศ.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง