พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบพระพุทธศรีราชนาวีมงคลสามัคคีประสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปประจำหน่วยให้กับ สนง.จก.วศ.ทร. และ รร.วศ.กวก.วศ.ทร. ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

Release Date : 20-09-2021 00:00:00
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบพระพุทธศรีราชนาวีมงคลสามัคคีประสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปประจำหน่วยให้กับ สนง.จก.วศ.ทร. และ รร.วศ.กวก.วศ.ทร. ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบพระพุทธศรีราชนาวีมงคลสามัคคีประสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปประจำหน่วยให้กับ สนง.จก.วศ.ทร. และ รร.วศ.กวก.วศ.ทร. ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔


  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ มอบพระพุทธศรีราชนาวีมงคลสามัคคีประสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปประจำหน่วยให้กับ สนง.จก.วศ.ทร. และ รร.วศ.กวก.วศ.ทร. ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง