พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ เข้าเยี่ยม พลเรือโท ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมมอบชุดกำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิว ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

Release Date : 15-09-2021 10:31:30
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ เข้าเยี่ยม พลเรือโท ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมมอบชุดกำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิว ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ เข้าเยี่ยม พลเรือโท ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมมอบชุดกำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิว ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และคณะฯ เข้าเยี่ยม พลเรือโท ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมมอบชุดกำจัดเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิว ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง