พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๔๕๐ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชิื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

Release Date : 03-09-2021 00:00:00
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๔๕๐ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชิื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๔๕๐ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม
โดยมี พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชิื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้เข้ารับรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ
ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับดีเลิศ

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๔๕๐ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชิื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง