พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ การจัดการแยกกัก (Community Isolation, CI) เพื่อรักษาตัวของกำลังพล วศ.ทร. จากการติดเชื้อ COVID-19 และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจความพร้อมของ “อาคารพักรักษาตัวผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙

Release Date : 02-09-2021 19:58:22
พลเรือตรี สราวุฒิ  ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ การจัดการแยกกัก (Community Isolation, CI) เพื่อรักษาตัวของกำลังพล วศ.ทร. จากการติดเชื้อ COVID-19  และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจความพร้อมของ “อาคารพักรักษาตัวผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙

พลเรือตรี สราวุฒิ  ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ การจัดการแยกกัก (Community Isolation, CI) เพื่อรักษาตัวของกำลังพล วศ.ทร. จากการติดเชื้อ COVID-19  และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจความพร้อมของ “อาคารพักรักษาตัวผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ วศ.ทร.” เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตามที่ พร. ขอรับการสนับสนุนให้ วศ.ทร. จัดตั้ง Community isolation ให้แก่กำลังพล วศ.ทร. ที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ อาการไม่รุนแรง และไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation)  มาใช้เป็นสถานที่แยกกักตัว พร้อมใช้งานได้ตั้งแต่ ๑ ก.ย.๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ  ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ การจัดการแยกกัก (Community Isolation, CI) เพื่อรักษาตัวของกำลังพล วศ.ทร. จากการติดเชื้อ COVID-19  และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจความพร้อมของ “อาคารพักรักษาตัวผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง