พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อ จำนวน ๒ ตู้ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์

Release Date : 11-08-2021 00:00:00
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อ จำนวน ๒ ตู้ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อ จำนวน ๒ ตู้ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้รับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อฯ และ พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ผู้ส่งมอบส่งมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อฯ เพื่อใช้สำหรับภารกิจการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยการจัดสร้างครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเดจพระปิ่นเกล้าฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔


 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อ จำนวน ๒ ตู้ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง