ประกาศการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมายเลขสอบและคะแนนเพิ่ม

Release Date : 18-06-2021 08:24:05

เอกสาร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ประกาศการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต.ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมายเลขสอบและคะแนนเพิ่ม