กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมสรงน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานตร์ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วย และรูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Release Date : 07-04-2021 13:38:16
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมสรงน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานตร์ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วย และรูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมสรงน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานตร์ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วย และรูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมสรงน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานตร์ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วย และรูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง