กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ฝึกการบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ ทร.โดยทำการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ เม.ย.๖๔ ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.จังหวัดชลบุรี และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

Release Date : 07-04-2021 10:49:45
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ฝึกการบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ ทร.โดยทำการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ เม.ย.๖๔ ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.จังหวัดชลบุรี และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ฝึกการบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ ทร.โดยทำการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ เม.ย.๖๔ ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.จังหวัดชลบุรี และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง