พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทร. ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณพื้นที่ลานอเนกประสงค์ กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

Release Date : 02-04-2021 00:00:00
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทร. ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณพื้นที่ลานอเนกประสงค์ กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทร. ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณพื้นที่ลานอเนกประสงค์ กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทร. ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณพื้นที่ลานอเนกประสงค์ กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง